Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Beneficjent: Maren Development Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy telemedycznej integrującej autorski system opieki nad seniorami w domu opieki


Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 735 650,31 EUR otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Maren Development Sp. z o.o. poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej platformy telemedycznej integrującej system opieki nad seniorami, w tym nad os. z niepełnosprawnościami, służącej do kompleksowego zarządzania opieką. Wykorzystując ww. technologię firma rozpocznie świadczenie kompleksowych usług opieki poprawiających jakość życia osób starszych, w tym os. z niepełnosprawnościami, w domu całodobowej opieki „Familia Vita” w oparciu o autorski system opieki nad seniorami „5Care”. System ten będzie składał się z 5 zestandaryzowanych elementów (kroków), począwszy od fazy konsultacji lekarskiej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej, a skończywszy na doborze spersonalizowanych narzędzi opiekuńczych. Połączenie opracowanej technologii z autorskim systemem opieki nad seniorami „5Care” będzie stanowić unikalny w skali kraju model prowadzenia placówek opieki nad seniorami, w tym os. z niepełnosprawnościami wraz z odpowiednim i „szytym na miarę” pakietem narzędzi opiekuńczych. Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej i procesowej będzie możliwe dzięki planowanym w proj. działaniom:

  • a) przeprowadzeniu prac rozwojowych w zakresie opracowania i implementacji poszczególnych modułów platformy telemedycznej oraz współpracy z JBR,
  • b) wyposażeniu i adaptacji budynku przeznaczonego na dom całodobowej opieki „Familia Vita” w Krośnicach w niezbędny sprzęt oraz dostosowanie go do potrzeb os. z niepełnosprawnościami,
  • c) zastosowaniu w ośrodku specjalnie zaprojekt., modelowych pokoi pobytowych „Senior Smart Room”, które poza standardowymi rozwiązaniami dla os. starszych wspierać będą samodzielność seniorów poprzez funkcjonalny system udogodnień.

Realizacja proj. w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej firmy Maren Development Sp. z o.o., przede wszystkim poprzez prognozowany wzrost przychodów, jak również planowany wzrost zatrudnienia


Zdjęcia z postępu prac oraz z przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych projektu dostępne są na stronie internetowej: https://eealibrary.org/


Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014.


Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  • #1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  • #2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  • #3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  • #4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  • #5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
www.eeagrants.org www.norwaygrants.org